เลขาภานุวัฒน์ นำทีมหารือชาวไร่อ้อย-โรงงานน้ำตาลต่อเนื่อง เตรียมวางแนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการอ้อยหลังปิดหีบ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิก …

เลขาภานุวัฒน์ นำทีมหารือชาวไร่อ้อย-โรงงานน้ำตาลต่อเนื่อง เตรียมวางแนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการอ้อยหลังปิดหีบ Read More »