เลขาฯ ภานุวัฒน์ เปิดบ้านนำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ จ.ชลบุรี

วันนี้ (10 พฤษภาคม 2566) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขา …

เลขาฯ ภานุวัฒน์ เปิดบ้านนำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ จ.ชลบุรี Read More »