เลขาธิการฯ ภานุวัฒน์ และผู้ตรวจฯ ภาสกร เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และเข้าชมงานอุตสาหกรรมแฟร์ จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายภานุวัฒน์ …

เลขาธิการฯ ภานุวัฒน์ และผู้ตรวจฯ ภาสกร เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และเข้าชมงานอุตสาหกรรมแฟร์ จ.ลำปาง Read More »