สอน. ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงการค้าภายในและค่าครองชีพมาเลเซีย พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นสถานการณ์ผลผลิตและการส่งออกน้ำตาลทราย

วัน 14 กรกฎาคม 2566 นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรม …

สอน. ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงการค้าภายในและค่าครองชีพมาเลเซีย พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นสถานการณ์ผลผลิตและการส่งออกน้ำตาลทราย Read More »