สอน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานพัสดุ เสริมองค์ความรู้การเขียน TOR และการบริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

ระหว่างวันที่ 1 -​ 2 มิถุนายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการอ้ …

สอน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานพัสดุ เสริมองค์ความรู้การเขียน TOR และการบริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ Read More »