สอน. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประมาณการรายจ่าย ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายภานุวัฒน์ ตริยา …

สอน. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประมาณการรายจ่าย ครั้งที่ 6/2566 Read More »