รอน. สหวัฒน์ เปิดโครงการสัมมนา “สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย ปี 2566”

วันนี้ (7 กันยายน 2566) นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะ …

รอน. สหวัฒน์ เปิดโครงการสัมมนา “สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย ปี 2566” Read More »