ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของ สอน. ไม่รับของขวัญแ …

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ Read More »

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายปี

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประม …

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายปี Read More »

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 …

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน Read More »

Scroll to Top
Skip to content