ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.  นายสหวัฒน์  โ …

ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2566 Read More »

ประชุมคณะทำงานย่อยแบ่งส่วนราชการภายในของสอน.ครั้งที่5/2566

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.  นายสหวัฒน์  โ …

ประชุมคณะทำงานย่อยแบ่งส่วนราชการภายในของสอน.ครั้งที่5/2566 Read More »

ประชุมหารือร่างรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สอน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.  นายสหวัฒน์  โสภา  …

ประชุมหารือร่างรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สอน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Read More »

การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกอง/ศูนย์ รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

        เมื่อวันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.3 …

การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกอง/ศูนย์ รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Read More »

ประชุมสัมมนาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อก.

        เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566  เวลา 08.30 &#8 …

ประชุมสัมมนาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อก. Read More »

ประชุมคณะทำงานย่อยแบ่งส่วนราชการภายในของ สอน.ครั้งที่4/2566

  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.  นายสห …

ประชุมคณะทำงานย่อยแบ่งส่วนราชการภายในของ สอน.ครั้งที่4/2566 Read More »

ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในสังกัด ครั้งที่1/2566

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.  นายสหวัฒน์  …

ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในสังกัด ครั้งที่1/2566 Read More »

ประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.  นายสหวัฒน์  …

ประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 ครั้งที่ 1/2566 Read More »

ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่1 ปี 2566

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.  นายสหวัฒน์  …

ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่1 ปี 2566 Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. กลุ่มพัฒนาระบบ …

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 Read More »

Scroll to Top
Skip to content