ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 21-29 กันยายน 2566

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน …

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 21-29 กันยายน 2566 Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำมาตรฐาน ISO 17025 : 2017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำมาตรฐาน ISO 1 …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำมาตรฐาน ISO 17025 : 2017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำ …

ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภา …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศฯ6 …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะรถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะรถบัสปรับ …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะรถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำมาตรฐาน ISO 9 …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาเม็ดพลาสติกชีวภาพผสมกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรพร้อมขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ จำนวน 1,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาเม็ดพลาสติกชี …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาเม็ดพลาสติกชีวภาพผสมกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรพร้อมขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ จำนวน 1,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กสช.)66

Scroll to Top
Skip to content