ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 10 เมษายน 2566 เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 14020-6922.p …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2565)

ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2566 เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 192 …

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2565) Read More »

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (สารเคมี) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2566 เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 192 …

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (สารเคมี) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 12 เมษายน 2566 เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 14020-5027.p …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 10 เมษายน 2566 เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 14138-3117.p …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ สีดำ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 4 เมษายน 2566 เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 14020-5780.pd …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ สีดำ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาดเอ4/80แกรม รวม 500 รีม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 4 เมษายน 2566 เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 14020-5166.pd …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาดเอ4/80แกรม รวม 500 รีม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องกระดาษใส่เอกสารแบบมีฝาปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 14020-6306.p …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องกระดาษใส่เอกสารแบบมีฝาปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

Scroll to Top
Skip to content