คอฟฟี่เบรก : ไม่ธรรมดา

          ไม่พูดถึงไม่ได้ สำหรับ ทั่นปุ้ย พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ให้เกียรติขึ้นเวทีเสวนาหัวข้อ “เปิดโฉมอุตสาหกรรม-การทูตยุคใหม่ ในมุมมอง รมต.New Gen” ในงานสัมมนา “Thailand 2024 : The Great Challenges เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส” จัดโดยเครือมติชน เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา

          เพราะแค่ประโยคเปิดสนทนาก็น่าสนใจแล้ว “นโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม คือ ทำหน้าที่ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการโดยกระทรวงอุตสาหกรรมตระหนักดีว่าเป็นกระทรวงที่สำคัญ เป็นเหมือนเสือหลับอยู่ เพราะฉะนั้นวันนี้คือการไปกระตุ้นเสือให้ตื่น”

          เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง สังเกตผู้ฟังในห้องสัมมนาตั้งใจฟังมากๆ ภาพรวมเรียกไลค์จากผู้ฟังรัวๆ ทั้งที่ขึ้นเวทีใหญ่ครั้งแรก

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 30 มกราคม 2567

Scroll to Top
Skip to content