ราคาน้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค และ ลอนดอน

น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11

เดือนที่ส่งมอบราคาปิด+/-
เดือนที่ส่งมอบราคาปิด+/-

หน่วย : เซนต์/ปอนด์


น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5

เดือนส่งมอบราคาปิด+/-
เดือนส่งมอบราคาปิด+/-

หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน

Scroll to Top
Skip to content