ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดการคัดเลือกเป็น “คนดี ศรี สอน.” ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดการคัดเลือกเป็น

“คนดี ศรี สอน.” ประจำปี 2566

ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มนิติการ

Scroll to Top
Skip to content