ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำหรับใช้ในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานงบประมาณ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำหรับใช้ในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานงบประมาณ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Scroll to Top
Skip to content