ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลทรายดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลทรายดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Scroll to Top
Skip to content