ยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ที่ใช้ในราชการ จำนวน 3 คัน (รถนั่งส่วนกลาง 1 คัน และรถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศเช่ารถยนต์ส่วนกลาง

Scroll to Top
Skip to content