ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจัดซื้อวัสดุงานบ้าน (ถุงใส่ขยะสีดำ) รวมจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน (ถุงใส่ขยะสีดำ) จำนวน 3 รายการ 30 พ.ค. 66

Scroll to Top
Skip to content