ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ที่ใช้ในราชการ จำนวน 3 คัน (รถนั่งส่วนกลาง 1 คัน และรถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ 3 คัน

Scroll to Top
Skip to content