ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน ม.ค.๖๖-มี.ค.๖๖รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5000 ไตร2 มค. มีค.66 ปี2566 ไตรมาส2

Scroll to Top
Skip to content