ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกและทะลวงท่อระบายน้ำ รอบอาคารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขุดลอกท่อ

Scroll to Top
Skip to content