ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปากกาลูกลื่น จำนวน 800 ด้าม (กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอ้อย ปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 20 มกราคม 2566
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 14020-6250.pdf

Scroll to Top
Skip to content