ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 192-6638.pdf

Scroll to Top
Skip to content