ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 192-4140.pdf

Scroll to Top
Skip to content