สอน.จัดประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการจำหน่ายน้ำตาลทรายฯ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 3/2566 โดยมีคณะทำงานเจ้าหน้าที่ของ สอน. และผู้แทน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน. ในประชุมได้มีการพิจารณาบัญชีประมาณการการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรเฉลี่ยเป็นรายเดือนให้แต่ละโรงงาน ฤดูการผลิตปี 2565/66 (บัญชีจัดสรรขั้นต้น ฉบับปรับปรุง)

และมีเรื่องเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

  1. การส่งเงินส่วนต่างเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตามบัญชีประมาณการการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่จำหน่ายได้จริง
    ของแต่ละโรงงานประจำเดือนมกราคม 2566 ในฤดูการผลิตปี 2565/66
  2. รายงานสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในและภายนอกประเทศ

[foogallery id=”788″]

Scroll to Top
Skip to content