รับฟังความคิดเห็นและข้อคัดค้านต่อการกำหนดราคาอ้อย

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 10.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อคัดค้านต่อการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2565/66 ก่อนนำข้อเสนอเข้าวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (กบ.) วันนี้ โดยมี นายสหวัฒน์ โสภา และนายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ผู้แทนสถาบันชาวไร่อ้อย ผู้แทนโรงงานน้ำตาล คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สอน. เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน.

 

[foogallery id=”382″]

Scroll to Top
Skip to content