สอน. วางเกณฑ์คัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่น ประจำปี 2566

วันนี้ (24 มกราคม 2566)​ เวลา 08.30 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีคณะทำงานเจ้าหน้าที่ สอน. และ สบน. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน. โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่น แต่ละประเภทรางวัล เพื่อจัดทำประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การคัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่น ประจำปี 2566

[foogallery id=”332″]

Scroll to Top
Skip to content