ลอน. ภานุวัฒน์ฯ นำทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รมว.อุตสาหกรรม พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับกรม

     วันนี้ (15 กันยายน 2566) เวลา 13.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายสหวัฒน์ โสภา นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมผู้บริหาร สอน. ให้การต้อนรับ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมและแนะนำ สอน. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน.
     ลอน. ภานุวัฒน์ฯ ได้นำเสนอการดำเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงานของ สอน. ดังนี้
     1. ภารกิจของ สอน. ในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
     2. การบริหารระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
     3. สถานการณ์ผลผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย ปี 2564/65 ปี 2565/66
     4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ปี 2566 – 2570
     5. ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาอ้อย
     6. มาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยที่ถูกลักลอบเผา

Scroll to Top
Skip to content