สอน. จัดประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการจำหน่ายน้ำตาลทรายฯ ครั้งที่ 11/2566

     วันนี้ (6 กันยายน 2566) เวลา 10.00 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 11/2566 โดยมี คณะทำงานเจ้าหน้าที่ สอน. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน. และผ่านระบบ Zoom Meeting
     ที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณา เรื่อง บัญชีประมาณการการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่จำหน่ายได้จริงของแต่ละโรงงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ในฤดูการผลิตปี 2565/2566
     และมีวาระเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
     1. การส่งเงินส่วนต่างเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตามบัญชีประมาณการการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่จำหน่ายได้จริงของแต่ละโรงงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ในฤดูการผลิตปี 2565/2566
     2. รายงานสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในและภายนอกประเทศ

Scroll to Top
Skip to content