สอน. จัดประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทราย ครั้งที่ 7/2566

วันนี้ (30 สิงหาคม 2566) เวลา 10.00 น. นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทราย ครั้งที่ 7/2566 พร้อมด้วย นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนโรงงานน้ำตาล ผู้แทนชาวไร่อ้อย และเจ้าหน้าที่ สอน. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

♦ ที่ประชุมมีวาระพิจารณา ดังนี้

🔍 ต้นทุนการผลิตน้ำตาลทราย ฤดูการผลิตปี 2565/66

🔍 ขอเพิ่มชนิดสินค้าผลิตเพื่อการส่งออกปี 2566

♦ มีวาระเพื่อทราบ ดังนี้

✅รายงานสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในและภายนอกประเทศ

✅สรุปปริมาณการขนย้ายน้ำตาลทรายที่ได้รับสิทธิของบริษัทผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกเดือนกรกฎาคม 2566

✅รายงานการจำหน่ายและขนย้ายน้ำตาลทรายดิบเพื่อจำหน่ายภายในราชอาณาจักร ก่อนฤดูการผลิตปี 2565/66 และฤดูการผลิตปี 2565/66

✅รายงานผลโครงการติดตามสถานการณ์น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการส่งออกน้ำตาลทรายปี 2566 (ครั้งที่ 2)

✅ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย ฤดูการผลิตปี 2565/66

Scroll to Top
Skip to content