ประชุมคณะทำงานพัฒนาโครงการด้านอ้อย ครั้งที่ 2/2566

     วันนี้ (29 สิงหาคม 2566) เวลา 13.00 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาโครงการด้านอ้อย ครั้งที่ 2/2566 โดยมี คณะทำงานเจ้าหน้าที่ สอน. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน. และผ่านระบบ Zoom meeting
     ในที่ประชุมมีวาระพิจารณา ดังนี้
     1. ข้อเสนอโครงการพัฒนาด้านอ้อยปี 2567 ของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 8 10 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25 27 และ 29 รวม 54 โครงการ
     2. ข้อเสนอโครงการสัมมนาเพื่อการบริหารโครงการพัฒนาด้านอ้อยของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น ปี 2567

Scroll to Top
Skip to content