บอร์ด กบ. ลงพื้นที่ด่านศุลกากรช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถานการณ์อ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ

     วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร (กบ.) พร้อมด้วย นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้แทนเกษตรกรชาวไร่อ้อย และผู้แทนโรงงานน้ำตาลทราย ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดตามสถานการณ์การค้าน้ำตาลทราย ณ ด่านศุลกากรช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ผู้บริหารด่านศุลกากรช่องเม็ก ให้การต้อนรับและบรรยายถึงบทบาทและหน้าที่ของด่านศุลกากรช่องเม็ก

Scroll to Top
Skip to content