สอน. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้

     วันนี้ (22 สิงหาคม 2566) เวลา 14.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วย นายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และคณะเจ้าหน้าที่ สอน. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้ มีภารกิจในการเป็นผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความร่วมมือและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน โดยเฉพาะจีนตอนใต้ นำโดย นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการฯ ในครั้งนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย ระบบการซื้อขายน้ำตาลทรายของไทย และกระบวนการส่งออกน้ำตาลทรายจากไทยไปจีน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน.

Scroll to Top
Skip to content