สอน. จัดประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทราย ครั้งที่ 6/2566

     วันนี้ (18 กรกฎาคม 2566) เวลา 10.00 น. นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทราย ครั้งที่ 6/2566 พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนโรงงานน้ำตาล ผู้แทนชาวไร่อ้อย และเจ้าหน้าที่ สอน. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
     ที่ประชุมมีวาระพิจารณา ดังนี้
     1. ขอเพิ่มชนิดสินค้าผลิตเพี่อการส่งออกปี 2566 (โดยสิทธิคงเดิม)
     2. ขอเพิ่มชนิดสินค้า และขอเพิ่มสิทธิซื้อน้ำตาลทรายผลิตเพื่อการส่งออกปี 2566
     3. ขอเพิ่มสิทธิซื้อน้ำตาลทรายผลิตเพื่อการส่งออกปี 2566
     4. ขอปรับลดสิทธิซื้อน้ำตาลทรายเพื่อผลิตสินค้าส่งออกปี 2566
     และมีวาระเพื่อทราบ ดังนี้
     1. รายงานสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในและภายนอกประเทศ
     2. สรุปปริมาณการขนย้ายน้ำตาลทรายที่ได้รับสิทธิของบริษัทผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกเดือนมิถุนายน 2566
     3. รายงานการจำหน่ายและขนย้ายน้ำตาลทรายดิบ

Scroll to Top
Skip to content