สอน. จัดประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการจำหน่ายน้ำตาลทรายฯ ครั้งที่ 9/2566

     วันนี้ (7 กรกฎาคม 2566) เวลา 10.00 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 9/2566 โดยมี คณะทำงานเจ้าหน้าที่ สอน. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สอน.
     ในประชุมได้มีวาระพิจารณา เรื่อง บัญชีประมาณการการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่จำหน่ายได้จริงของแต่ละโรงงานประจำเดือนมิถุนายน 2566 ในฤดูการผลิตปี 2565/2566
     และมีวาระเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
     1. รายงานสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในและภายนอกประเทศ
   

2. รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมติในการประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 7/2566

Scroll to Top
Skip to content