สอน. ลงพื้นที่ชลบุรี -​ สมุทรปราการต่อเนื่อง ติดตามสถานการณ์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า – ส่งออกน้ำตาลทราย

     วันนี้ (6 กรกฎาคม 2566) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นำคณะทำงานป้องกันและปราบปรามน้ำตาลสูญหาย การลักลอบนำเข้า – ส่งออก และการป้องกันอุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้ำ ติดตามสถานการณ์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า – ส่งออกน้ำตาลทราย ในพื้นที่เขตประกอบการเสรีและเขตปลอดอากร ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ
     ช่วงเช้าคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมชมบริษัท ที.วาย.เอส.ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท อะกรีไซรัป อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด​ ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลทรายเพื่อการส่งออก​ ตั้งอยู่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และช่วงบ่ายคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมบริษัท มินดา ฟู้ดส์ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ผลพูนสิน จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปลอดอากร บางกอกฟรีโซน​ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
     โดย บริษัท อะกรีไซรัปฯ ตั้งอยู่ในเขตประกอบการเสรี ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่น เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพของประชาชน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ส่วนบริษัท ที.วาย.เอส.ฟู้ดฯ บริษัท มินดา ฟู้ดส์​ฯ และบริษัท ผลพูนสินฯ ตั้งอยู่ในเขตปลอดอากร หรือ Free zone โดยได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรให้ประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศในเขตปลอดอากร

Scroll to Top
Skip to content