สอน. ร่วมเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปั้นแต่ง โตไว ด้วยดีพร้อม”

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์  “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปั้นแต่ง โตไว ด้วยดีพร้อม” โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน งานนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจน เครือข่ายผู้ประกอบการ ร่วมจัดแสดงผลงานกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์รวมถึงการจำหน่ายสินค้า เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ เสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการและเพิ่มศักยภาพให้กับภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 30 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ (DIPROM MICE CENTER) อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

Scroll to Top
Skip to content