สอน. เข้าร่วมงาน Bangkok Sugar Conference 2023

     วันนี้ (22 มิถุนายน 2566) เวลา 09.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เข้าร่วมงาน Bangkok Sugar Conference 2023 ภายใต้แนวคิด Innovative Paths, Sustainable Future โดยมี นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดยแต่ละหัวข้อการประชุมได้เชิญผู้แทนโรงงานน้ำตาลของไทยและผู้แทนบริษัทนำเข้า-ส่งออกน้ำตาลทรายของประเทศต่างๆ ขึ้นกล่าวเสวนา ดังนี้
     – การพัฒนาที่ยั่งยืนและนวัตกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมน้ำตาล (บริษัท Czarnikow)
     – สถานการณ์ด้านน้ำตาลในอนาคตและนโยบายด้านพลังงาน (บริษัท Alvean Sugar)
     – สถานการณ์อุตสาหกรรมน้ำตาลและการผลิตเอทานอลของอินเดีย (บริษัท Sucden India)
     – การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนในอนาคต (โรงงานน้ำตาลนครเพชร)
     – โอกาสของน้ำตาลทรายขาวในอนาคต (บริษัท ED&F Man)
     – มุมมองด้านสถานการณ์น้ำตาลโลก (บริษัท Paragon Global Markets)
     ในการนี้ นายจิรวัฒน์ ดำสี นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และเจ้าหน้าที่ สอน. เข้าร่วมการประชุมด้วย ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ

 

 

 

Scroll to Top
Skip to content