สอน. ให้การต้อนรับคณะดูงานจากอินโดนีเซีย พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อย

     วันนี้ (21 มิถุนายน 2566) เวลา 08.30 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ให้การต้อนรับคณะผู้แทนภาคอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายอินโดนีเซีย ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากสมาคมโรงงานน้ำตาลอินโดนีเซีย (Indonesia Sugar Association : AGI)​ และสมาคมโรงงานรีไฟเนอรี่อินโดนีเซีย (Indonesian Refined Sugar Association: AGRI) โดยมี นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี (ผอ.ศอภ.1) และเจ้าหน้าที่ สอน. ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ คณะฯ เข้ารับฟังการบรรยายถึงภาพรวมสถานการณ์การปลูกอ้อยในประเทศไทย กระบวนการปรับปรุงพันธุ์อ้อยของศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ ศอภ.1​ รวมถึงความร่วมมือแลกเปลี่ยนการปรับปรุงพันธุ์อ้อยในอนาคตระหว่างไทย-อินโดนีเซีย
     จากนั้นเวลา 11.30 น. คณะฯ เยี่ยมชมโรงงานน้ำตาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี ดร.จุฑามาศ อรุณานนท์ชัย ผู้บริหารโรงงานน้ำตาลราชบุรี ให้การต้อนรับ​ โดยคณะฯ รับฟังการบรรยายกระบวนการผลิตเอทานอล พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภาพรวมสถานการณ์การผลิตอ้อย​​ การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการบริหารจัดการน้ำในไร่อ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ

Scroll to Top
Skip to content