สอน. จัดประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทราย ครั้งที่ 5/2566

     วันนี้ (21 มิถุนายน 2566) เวลา 10.00 น. นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทราย ครั้งที่ 5/2566 โดยมี นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนโรงงานน้ำตาล ผู้แทนชาวไร่อ้อย และเจ้าหน้าที่ สอน. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ
     ที่ประชุมมีวาระพิจารณา ดังนี้
     1. ขอเพิ่มชนิดสินค้าเพื่อผลิตสินค้าส่งออกปี 2566
     2. ขอเพิ่มสิทธิซื้อน้ำตาลทรายเพื่อผลิตสินค้าส่งออกปี 2566
     3. ขอปรับลดสิทธิซื้อน้ำตาลทรายเพื่อผลิตสินค้าส่งออกปี 2566
     4. ผลการใช้สิทธิซื้อน้ำตาลทรายเพื่อผลิตสินค้าส่งออกปี 2565
     5. กำหนดการโครงการติดตามสถานการณ์น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการส่งออกน้ำตาลทราย ปี 2566 (ครั้งที่ 2)
     และมีวาระเพื่อทราบ ดังนี้
     1. รายงานสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในและภายนอกประเทศ
     2. สรุปปริมาณการขนย้ายน้ำตาลทรายที่ได้รับสิทธิของบริษัทผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกเดือนพฤษภาคม 2566
     3. รายงานการจำหน่ายและขนย้ายน้ำตาลทรายดิบเพื่อจำหน่ายภายในราชอาณาจักร ก่อนฤดูการผลิตปี 2565/2566 และฤดูการผลิตปี 2565/2566
     4. สรุปปริมาณการจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวเพื่อบริโภคภายในประเทศ ปี 2566 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2566

Scroll to Top
Skip to content