สอน. จัดประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการจำหน่ายน้ำตาลทรายฯ ครั้งที่ 7/2566

     วันนี้ (6 มิถุนายน 2566) เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ วงษาเทียม ผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้รับมอบหมายจาก นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ให้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 7/2566 โดยมี คณะทำงานเจ้าหน้าที่ สอน. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน.
โดยที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณา เรื่อง บัญชีประมาณการการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่จำหน่ายได้จริงของแต่ละโรงงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ในฤดูการผลิตปี 2565/2566
และมีวาระเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
     1. การส่งเงินส่วนต่างเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายตามบัญชีประมาณการการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่จำหน่ายได้จริงของแต่ละโรงงาน ประจำเดือนเมษายน 2566 ในฤดูการผลิตปี 2565/2566
     2. รายงานสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในและภายนอกประเทศ

Scroll to Top
Skip to content