สอน. ร่วมงานสัมมนาการจัดเก็บภาษีความหวานสำหรับเครื่องดื่มชูกำลัง พร้อมพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ผลิตเครื่องดื่มให้พลังงาน

     วันนี้ (1 มิถุนายน 2566) เวลา 13.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้รับเกียรติให้เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “การจัดเก็บภาษีความหวานสำหรับเครื่องดื่มชูกำลัง และข้อคิดเห็นเรื่องคาร์บอนเครดิต” จัดโดยสมาคมผู้ผลิตเครื่องดื่มให้พลังงาน โดยมี นายสหวัฒน์ โสภา และนายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และเจ้าหน้าที่ สอน. เข้าร่วมงาน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     ทั้งนี้ ผู้บริหาร สอน. ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว พร้อมทั้งพบปะผู้ผลิตเครื่องดื่มให้พลังงาน

Scroll to Top
Skip to content