สอน. – สศอ. เยี่ยมชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ของสยามคูโบต้าฯ

     วันนี้ (30 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.30 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วย นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายอนุวัตร จุลินทร ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ​ จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)​ นางสาวศยารัตน์ คงธนโชติเดชา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 จังหวัดชลบุรี นายวิโรจน์ วิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เจ้าหน้าที่ สอน. และ สศอ. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ อาทิ แทรกเตอร์และรถเกี่ยวนวดข้าวแบบไร้คนขับ Agri-Robo โดรนเพื่อการเกษตร การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตร ชมสาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ คูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชลบุรี โดยมี ผู้บริหารบริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ให้การต้อนรับ
     ทั้งนี้ คณะฯ และผู้บริหารสยามคูโบต้า ยังได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ส่งเสริมการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศ และผลักดันการนำเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ในไร่อ้อย แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน และปัญหาการเผาอ้อย รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในไร่อ้อย เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลผลิต

 

Scroll to Top
Skip to content