สอน. ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนาคาร์บอนเครดิตของกลุ่มธุรกิจ TCP

วันที่  26 พฤษภาคม 2566  นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ วงษาเทียม ผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “คาร์บอนเครดิต (Carbon Credits) ในบทบาทของพลังงานชีวมวล (Biomass Energy)” ในงานสัมมนา “คาร์บอนเครดิตในกลุ่มธุรกิจ TCP เพื่อยกระดับองค์กรสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน” ณ โรงแรมเคป ดารา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

Scroll to Top
Skip to content