สอน. จัดประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทราย ครั้งที่ 4/2566

     วันนี้ (11 พฤษภาคม 2566) เวลา 10.00 น. นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทราย ครั้งที่ 4/2566 โดยมี นายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนโรงงานน้ำตาล ผู้แทนชาวไร่อ้อย และเจ้าหน้าที่ สอน. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ
โดยที่ประชุมมีวาระพิจารณา ดังนี้
     1. กำหนดปริมาณน้ำตาลทรายให้โรงงานน้ำตาลผลิตในฤดูการผลิตปี 2565/2566 (บัญชีจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย)
     2. ขอปรับลดสิทธิซื้อน้ำตาลทรายสำหรับผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกปี 2566
และมีวาระเพื่อทราบ ดังนี้
     1. รายงานสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในและภายนอกประเทศ
     2. สรุปปริมาณการขนย้ายน้ำตาลทรายที่ได้รับสิทธิของบริษัทผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกเดือนเมษายน 2566
     3. รายงานการจำหน่ายและขนย้ายน้ำตาลทรายดิบเพื่อจำหน่ายภายในราชอาณาจักรก่อนฤดูการผลิตปี 2565/2566 และฤดูการผลิตปี 2565/2566
     4. บริษัท ฟู้ดเด็กซ์ จำกัด ขอเปลี่ยนแปลงชนิดน้ำตาลทรายเพื่อผลิตสินค้าส่งออก
     5. รายงานผลโครงการติดตามสถานการณ์น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการส่งออกน้ำตาลทรายปี 2566 (เขตภาคใต้) ช่วงระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2566
     6. การออกหนังสือรับรองการรับคืนน้ำตาลทรายจากเขตอุตสาหกรรมส่งออก

Scroll to Top
Skip to content