เลขาฯ ภานุวัฒน์ เปิดบ้านนำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ จ.ชลบุรี

วันนี้ (10 พฤษภาคม 2566) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นำทีมโดย นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ ดร.อุกฤษฏ์ อัษฎาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สอน. ร่วมให้การต้อนรับ

ซึ่งการนำคณะเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพในครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงศักยภาพของสำนักงาน ในการสนองนโยบาย BCG ของรัฐบาลด้านขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) และทิศทางงานบริการด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการเครื่องจักร การทดสอบ การฝึกอบรม การทดสอบภาคปฏิบัติ (คุณวุฒิวิชาชีพ) เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ในการนี้ คณะได้เยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 พร้อมเยี่ยมชมแปลงทดสอบอ้อยลูกผสมชุด CSB และแปลงขยายอ้อยพันธุ์ดี ของ สอน.

  อ้อย น้ำตาล

Scroll to Top
Skip to content