สอน. จัดประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการจำหน่ายน้ำตาลทรายฯ ครั้งที่ 6/2566

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) เวลา 10.00 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 6/2566 โดยมี คณะทำงานเจ้าหน้าที่ สอน. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน.
โดยที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณา เรื่อง บัญชีประมาณการการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่จำหน่ายได้จริงของแต่ละโรงงานประจำเดือนเมษายน 2566 ในฤดูการผลิตปี 2565/2566
และมีวาระเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
1. การส่งเงินส่วนต่างเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายตามบัญชีประมาณการการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่จำหน่ายได้จริงของแต่ละโรงงาน ประจำเดือนมีนาคม 2566 ในฤดูการผลิตปี 2565/2566
2. รายงานสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในและภายนอกประเทศ
Scroll to Top
Skip to content