สอน. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 81 ปี

     วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วย นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 81 ปี โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมงาน ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร สปอ.
Scroll to Top
Skip to content