เลขาภานุวัฒน์ ตรวจเยี่ยม ศอภ.4 อุดรธานี พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

     วันนี้ (2 พฤษภาคม 2566) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสมหวัง ก้อนกงไกว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอภารกิจ บทบาทหน้าที่ ผลการดำเนินงาน เช่น ผลการเบิกจ่าย โครงสร้างอัตรากำลัง โดย ศอภ.4 เป็นศูนย์กลางในการศึกษาเรื่อง ดิน น้ำ และปุ๋ย พร้อมกันนี้ คณะฯ ได้เยี่ยมชมอาคารวิเคราะห์คุณภาพดิน และอาคารวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาล
การดำเนินงานของ ศอภ.4 ประกอบด้วย
1. การแจกอ้อยพันธุ์ดี ฤดูการผลิตปี 2565/66 แก่ชาวไร่อ้อยจำนวน 161 ราย คิดเป็นปริมาณ 548.80 ตัน
2. การขยายพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี ในปีงบประมาณ 2566 ปลูกขยายจำนวน 50 ไร่
3. การส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของ สอน. สู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย สามารถขยายพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี 255,000 ต้นกล้า พื้นที่ปลูกขยายไม่น้อยกว่า 15 ไร่
4. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านอ้อย
5. กิจกรรมการตรวจวิเคราะห์ดิน ซึ่งในปีงบ 2566 ได้ทำการวิเคราะห์ไปแล้ว 620 ตัวอย่าง และการลงข้อมูลพิกัด/พื้นที่ลงในแผนที่ประเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูล
6. กิจกรรมสร้างกลุ่มเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบ ร่วมกับโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม (สกลนคร)
ทั้งนี้ ศอภ.4 ได้ส่งเสริมการตัดอ้อยสดโดยสนับสนุนเครื่องสางใบ จำนวน 72 เครื่อง ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย สามารถสางใบอ้อยได้จำนวน 144,000 ตัน คิดเป็นพืันที่ 14,400 ไร่
Scroll to Top
Skip to content