เลขาภานุวัฒน์ นำทีมลงพื้นที่โคราช หารือชาวไร่อ้อย-โรงงานน้ำตาล เตรียมวางแนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการอ้อยหลังปิดหีบ

     วันนี้ (2 พฤษภาคม 2566) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงพื้นที่เยี่ยมชมและหารือแนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการอ้อยหลังปิดหีบฤดูการผลิตปี 2565/2566 สนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีในไร่อ้อย แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน ลดการเผาอ้อย และการบริหารจัดการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน​ เพื่อการเติบโตของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นจากชาวไร่และโรงงานน้ำตาล สำหรับเตรียมวางแนวทาง/มาตรการการแก้ปัญหาที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
     พร้อมด้วย นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา นางสาวศยารัตน์ คงธนโชติเดชา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 จังหวัดชลบุรี นายสันติ สังข์ทอง หัวหน้าสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อย ภาคที่ 3 จังหวัด​นครราชสีมา​ และนายสำนวน แสนมี หัวหน้าเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 6 ร่วมลงพื้นที่ ณ สมาคมชาวไร่อ้อยสุรนารี และโรงงานอุตสาหกรรมอ่างเวียน จังหวัดนครราชสีมา
Scroll to Top
Skip to content